Danh mục
Trang chủ / Tuyển Sinh 2017 / Biểu học phí trung cấp Y Dược năm 2013 theo khung Bộ Y Tế

Biểu học phí trung cấp Y Dược năm 2013 theo khung Bộ Y Tế

Hiện nay các trường đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế đang áp dụng mức thu học phí và kinh phí đào tạo ở mức khác nhau trong khung học phí được cơ quan chủ quản như Bộ GD-ĐT hoặc Bộ Y tế cho phép.

y-si-da-khoa-ha-noi

Mức học phí và kinh phí đào tạo theo khung học phí đã được quy định

1. Ngành đào tạo:

2. Mức học phí và kinh phí đào tạo của các ngành Y Dược hệ TCCN học tại Hà Nội như sau:

1. Đối tượng học Trung cấp Y Dược hệ 2 năm là học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc BTVH.

  • Mức học phí và kinh phí đào tạo phổ biến tại các trường là 750.000 đồng/tháng, thu theo Học kỳ 5 tháng/lần (khóa học 20 tháng, thu học phí làm 4 lần theo từng Học Kì)
  • Ngoài ra, học sinh sẽ phải nộp thêm các khoản như tiền giáo trình, bảo hiểm thân thể, áo công tác blue, lệ phí nhập học cho cả khóa học (số tiền cụ thể sẽ được ghi rõ trong giấy báo nhập học… từ 700.000 đến 1.300.000 đồng).

2. Học phí ngành Dược sỹ trung cấp chính quy hệ chuyển đổi, thời gian đào tạo 1 năm, dành cho đối tượng học sinh đã tốt nghiệp trung cấp ngành Y. (đã có bằng trung cấp Y: Y sỹ đa khoa, điều đưỡng, Hộ sinh, Y học cổ truyền, Kỹ thuật viên xét nghiệm, Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh…..)

  • Mức học phí và kinh phí đào tạo khoảng từ 75000.000 đến 900.000 đồng/tháng, thu 10 tháng.
  • Ngoài học phí, học viên phải nộp các khoản như tiền giáo trình, bảo hiểm thân thể, áo công tác blue, lệ phí nhập học cho cả khóa học (số tiền cụ thể sẽ được ghi rõ trong giấy báo nhập học… từ 700.000 đến 1.300.000 đồng).

3. Học phí ngành Y sỹ đa khoa trung cấp chính quy hệ chuyển đổi, thời gian đào tạo 1 năm, dành cho đối tượng học sinh đã tốt nghiệp trung cấp ngành Y Dược. (đã có bằng trung cấp Y hoặc Trung cấp Dược như: Dược sỹ, điều đưỡng, Hộ sinh, Y học cổ truyền, Kỹ thuật viên xét nghiệm, Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh…..)

  • Mức học phí và kinh phí đào tạo khoảng từ 750.000 đến 900.000 đồng/tháng, thu 10 tháng.
  • Ngoài học phí, học viên phải nộp các khoản như tiền giáo trình, bảo hiểm thân thể, áo công tác blue, lệ phí nhập học cho cả khóa học (số tiền cụ thể sẽ được ghi rõ trong giấy báo nhập học… từ 700.000 đến 1.300.000 đồng).

4. Học phí ngành Điều dưỡng đa khoa trung cấp chính quy hệ chuyển đổi, thời gian đào tạo 1 năm, dành cho đối tượng học sinh đã tốt nghiệp trung cấp ngành Y Dược. (đã có bằng trung cấp Y hoặc Trung cấp Dược như: Dược sỹ, Hộ sinh, Y học cổ truyền, Kỹ thuật viên xét nghiệm, Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh…..)

  • Mức học phí và kinh phí đào tạo khoảng từ 750.000 đến 900.000 đồng/tháng, thu 10 tháng.
  • Ngoài học phí, học viên phải nộp các khoản như tiền giáo trình, bảo hiểm thân thể, áo công tác blue, lệ phí nhập học cho cả khóa học (số tiền cụ thể sẽ được ghi rõ trong giấy báo nhập học… từ 700.000 đến 1.300.000 đồng).