Danh mục
Trang chủ / Trung Cấp Y / Chương trình đào tạo hệ văn bằng 2 trung cấp y sĩ đa khoa – Trung cấp Y khoa Pasteur

Chương trình đào tạo hệ văn bằng 2 trung cấp y sĩ đa khoa – Trung cấp Y khoa Pasteur

Các môn học và đơn vị học trình của hệ văn bằng 2 trung cấp y sĩ đa khoa

TT

Tên học phần

Số đơn vị học trình

I Các học phần chung

13

A Học phần bắt buộc

12

1 Chính trị

2

2 Ngoại ngữ

2

3 Tin học

2

4 Giáo dục thể chất

2

5 Giáo dục quốc phòng – an ninh

2

6 Pháp luật

2

B Học phần tự chọn

1

7 Khởi tạo doanh nghiệp

1

II

Các học phần cơ sở

13

1

Giải phẫu sinh lý

3

2

Vi sinh – Ký sinh trùng

1

3

Dược lý

2

4

Dinh dưỡng – Vệ sinh an toàn thực phẩm

1

5

Vệ sinh phòng bệnh

1

6

Kỹ năng giao tiếp – giáo dục sức khỏe

2

7

Quản lý và tổ chức y tế

1

8

Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng

2

III

Các học phần chuyên môn

16

1

Bệnh Nội khoa 1

2

2

Bệnh Ngoại khoa 1

2

3

Sức khoẻ trẻ em 1

2

4

Sức khoẻ sinh sản  1

2

5

Bệnh truyền nhiễm, xã hội 1

1

6

Bệnh chuyên khoa 1

2

7

Y tế cộng đồng

2

8

Y học cổ truyền

2

9

Phục hồi chức năng

1

IV

Thực tập cơ bản (thực tập lâm sàng và cộng đồng):

15

1

Thực tập lâm sàng Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng

2

Thực tập lâm sàng Nội khoa (Nội khoa 2)

3

Thực tập lâm sàng Ngoại khoa (Ngoại khoa 2)

4

Thực tập lâm sàng Sản phụ khoa (Sản khoa 2)

5

Thực tập lâm sàng Nhi khoa (Nhi khoa 2)

6

Thực tập lâm sàng Truyền nhiễm (Bệnh TN – Xh 2)

7

Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền (Y học CT 2)

8

Thực tập cộng đồng

V

Thực tập tốt nghiệp

3

 

Cộng

60