Danh mục
Trang chủ / Trung Cấp Y / Chương trình đào tạo văn bằng 2 trung cấp điều dưỡng – Trung cấp Y khoa Pasteur

Chương trình đào tạo văn bằng 2 trung cấp điều dưỡng – Trung cấp Y khoa Pasteur

Các môn học và đơn vị học trình của hệ văn bằng 2 trung cấp điều dưỡng

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số đơn vị học trình

I

Các học phần chung

13

1

Chính trị

2

2

Ngoại ngữ

2

3

Tin học

2

4

Giáo dục thể chất

2

5

Giáo dục quốc phòng – an ninh

2

6

Pháp luật

2

7

Học phần tự chọn (Một trong hai học phần sau)

1

      7.1

Kỹ năng giao tiếp

1

      7.2

Khởi tạo doanh nghiệp

1

II

Các học phần cơ sở

15

1

Vi sinh – Ký sinh trùng

1

2

Giải phẫu – Sinh lý

3

3

Dược lý

2

4

Sức khỏe – Môi trường – Vệ sinh – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

1

5

Dinh dưỡng – tiết chế

1

6

Nghề nghiệp và đạo đức người điều dưỡng

1

7

Điều dưỡng cơ sở 1

2

8

Điều dưỡng cơ sở 2

2

9

Tâm lý – Giáo dục sức khỏe

1

10

Y học cổ truyền

1

III

Các học phần chuyên môn

14

1

Kiểm soát nhiễm khuẩn

3

2

Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

2

3

Chăm sóc  người bệnh nội khoa 1

2

4

Chăm sóc người bệnh nội khoa 2

2

5

Chăm sóc  người bệnh ngoại khoa

1

6

Chăm sóc sức khỏe trẻ em

2

7

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

2

IV

Các học phần tự chọn

1

V

Thực tập cơ bản

15

1

Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa 1

1

2

Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa 2

2

3

Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh ngoại khoa

3

4

Thực tập chăm sóc sức khỏe trẻ em

3

5

Thực tập chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

3

6

Thực hành tự chọn

3

VI

Thực tập tốt nghiệp

3

 

Tổng số

61