Danh mục
Trang chủ / Tin Tức 24/7 / Bảo hiểm chịu cả tiền lương cho cán bộ ngành Y tế?

Bảo hiểm chịu cả tiền lương cho cán bộ ngành Y tế?

Trong phiên họp thường kỳ tháng 9 vừa qua chính phủ đã thống nhất về chi tra tiền lương cán bộ ngành y tế. Theo đó, tiền lương chi trả cho Y sĩ đa khoa, bác sĩ, Điều dưỡng viên.. sẽ do bảo hiểm ý tế chịu.

y-bac-si-1

Bảo hiểm chịu cả tiền lương cho cán bộ ngành Y tế

Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 9 vừa được Thủ tướng ký ban hành. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh triển khai các giải pháp kết nối thị trường cả trong và ngoài nước; đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp các dịch vụ công… phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015.

Bảo hiểm chịu cả tiền lương cho đội ngũ Y bác sĩ

Chính phủ đã thống nhất tính tiền lương, phụ cấp đặc thù Dược sĩ, Điều dưỡng viên , Y sĩ đa khoa , Bác sĩ  ..vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong trường hợp số thu tiền lương theo mức đã kết cấu trong giá dịch vụ không đủ chi tiền lương theo chế độ.

Chính phủ giao Bộ Y tế và Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thống nhất giữa các bệnh viện cùng hạng, được áp dụng cho cả cơ sở khám, chữa bệnh không gọi là bệnh viện hoặc là bệnh viện nhưng chưa được phân hạng để thực hiện vào cuối năm 2015 theo lộ trình linh hoạt. Khuyến khích các cơ sở khám, chữa bệnh công tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên và đầu tư được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá tính đầy đủ chi phí.

tuyen-sinh-vb2-y-si-da-khoa

Trường trung cấp Y khoa Pasteur tuyển sinh văn bằng 2 Y sĩ đa khoa 

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế thanh toán bảo hiểm y tế gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và chính sách hỗ trợ của Nhà nước với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng biển, đảo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo, người có thu nhập trung bình tham gia bảo hiểm y tế.